Aquí parlarem del Treball de síntesi de l'alumnat de Projectes 2n ESO...