ANEU A DISCUSSIÓ i introduiu-hi els vostres comentaris. Recordeu, si més no, heu d'escriure en el diari de sessions totes les sessions d'assaig de dijous a la tarda, això és obligatori, O-BLI-GA-TO-RI (s'entén, oi?). Qualsevol altra sessió la podeu comentar i ho consideraré com un acte de gratitud, és a dir, serà molt ben rebuda qualsevol sessió comentada i la consideraré un regalet... i jo sóc molt agraït, quan em regalen esforç i feina!! Vinga, què fas? Escriu!!

INSTRUCCIONS:

  1. Aneu a "+NOU MISSATGE" i cliqueu-hi.
  2. A "assumpte" poseu sempre "Nom i cognom SESSIÓ X i DATA", per exemple: "JOSEP CALATAYUD SESSIÓ 7 DE SETEMBRE DE 2010".
  3. Al "MISSATGE" escriviu el vostre text.
  4. Quan acabeu, cliqueu a "PUBLICAR"

I JA ESTÀ!!

1r TRIMESTRE

OBJECTIUS GENERALS

1. Col·laborar en tasques de grup i en treball en equip.
2. Respectar l'esforç del company o de la companya i contribuir a la millora de cada proposta.
3. Aportar al grup perquè cada esforç individual ajudi a completar la feina del conjunt.
4. Responsabilitzar-se de la feina individual: wiki, material, actitud i assistència-puntualitat.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

1. Reconèixer el cos com a mitjà de comunicació per expressar sentiments.
2. Practicar tècniques de relaxació, respiració, focalització de la mirada, imitació i mirall, etc.
3. Detectar preocupacions, neguits, il·lusions, desitjos, etc. que evidencien que cal exterioritzar els sentiments per fer front a la resolució dels conflictes desapassionadament.
4. Conèixer què és la tècnica del FÒRUM en el TEATRE DE L'OPRIMIT i la de la IMPROVISACIÓ.
5. Seqüenciar en miniguions les improvisacions que es plantegin.
6. Canalitzar teatralment els estats d'ànims i les problemàtiques treballades a través de la posada en escena de les improvisacions.
7. Traslladar els sentiments al treball de Màscares.
8. Aprendre dues tècniques d'elaboració de màscares: motllo i paper / màscara neutra amb guix.
9. Construir dues màscares.

TASQUES REALITZADES

1. Jocs corporals: respiració i identificació amb l'entorn, reconeixement corporal, mímesi i imitació, autocontrol i equilibri...
2. Plantejament d'accions: córrer a càmera lenta, mòmies, càmera ràpida, moviments amb canvis de sentit i aturades...
3. Redacció d'idees per a improvisacions.
4. Interpretació de les improvisacions planificades
5. Visionat d'exemples de TEATRE FÒRUM i debat a partir de les semblances i les diferències amb el TEATRE estàndard.
6. Visionat de BILLY ELLIOT per treballar temes com: la superació amb l'esforç, la voluntat i la determinació, els prejudicis socials, els reptes personals malgrat un entorn poc o gens motivador, etc. Debat i compleció de la fitxa de treball.
7. Elaboració de guions descriptius per a les improvisacions.
8. Treball d'improvisació i selecció de la primera improvisació per al primer teatre fòrum
9. Visionat de vídeos formatius per aprendre a fer màscares.
10. Treball escènic amb màscara: la gestualitat facial i corporal com a element compensatori del que amaga la màscara.
11. Disseny d'una màscara en paper.
12. Motllo de la màscara en plastilina.
13. Elaboració de la màscara sobre el motllo amb paper i cola.
14. Acabat artístic de la màscara.
15. Diari i participació a la discussió de la wiki de PROJECTES: Projectantre.
16. Manteniment del Bloc de Projectantre.
17. Participació en la pàgina i el grup del Facebook de PROJECTES.


CRITERIS D'AVALUACIÓ

1. L'alumne segueix regularment i puntual les sessions.
2. L'alumne respecta el material comú i el personal, i també respecta els seus companys i la feina feta per ells.
3. L'alumne participa activament en les tasques proposades i mostra voluntat d'aportar idees o reflexions que contribueixin a millorar aquestes tasques.
4. L'alumne participa regularment en la wiki o altres eines de control.
5. L'alumne sap què és el TEATRE FÒRUM i què es demana dels actors i dels espectactors.
6. L'alumne realitza les improvisacions proposades i sap redactar un guió descriptiu.
7. L'alumne ha realitzat el disseny i la màscara seguint els passos pertinents.

TEMPORITZACIÓ

El diari de sessions es troba en l'apartat de DISCUSSIÓ d'aquesta pàgina.